Om oss

Vi har hjemmelsavtale med Helse Vest RHF, og er pålagt å følge de bestemmelser som framgår i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene.

Pasienter kan henvises til oss fra primær-helsetjenesten, andre spesialister, tannleger eller fra sykehus-avdelinger. Vi har henvisningsplikt. Siden det er to hjemler må henvisningen rettes mot enten dr. Plaipetch eller dr. Ommundsen.
Pasientene betaler en fast egenandel samt eventuelle material-kostnader. Prisene er oppslått på vårt venterom.

Hjemmelshaver er dr. Thamprasert Falch Plaipetch og dr. Kenneth Ommundsen som begge har jobbet ved Ørenesehals avdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus siden 2007. Fram til 2019 var begge overlege ved Stavanger Universitetssjukehus. Maren Sande, Anne Torunn Sandåker, Ingvild Ørland og Erlend Vigenes er våre audiografer og begge har erfaring fra Høresentralen ved Stavanger Universitetssjukehus. Våre helsesekretærer er Merethe Høines, Camilla Haase, Randi Eidsvig og Teresa Pham.