Velkommen

VIKTIG BESKJED!

 

Det er svært viktig at du ikke møter opp når du er syk, eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også hvis du har vært i kontakt med noen som er syke med Covid 19/Corona. Ring oss gjerne hvis du er usikker.

 

Vi ønsker å beskytte våre sårbare pasientgrupper og har gjort flere tiltak.

 

Vi har store arealer tilgjengelig på utvidet venterom og har  eget venterom til pasienter over 70 år. Alle pasienter vasker hender før de går inn i lokalet.

 

Overflater blir desinfisert mellom hver pasient.

 

Åpningstid på telefonen: 0900-1200

 

Situasjonen endrer seg på daglig basis, og vi følger til enhver tid helsemyndighetenes anbefalinger. 

 

 

Vi i  Øre Nese Hals Senteret ser i frem til å se dere alle på vår klinikk. 

 

Mvh

 

Dr. Kenneth Ommundsen og Dr. Thamprasert Plaipetch

 

 

Velkommen til ØreNeseHals-Senteret i Sandnes, en spesialist-praksis for utredning og behandling av pasienter med lidelser i øre-nese-hals-området.

Senteret drives  av Dr. Thamprasert Falch Plaipetch og Dr. Kenneth Ommundsen. Begge har jobbet som overlege ved Stavanger Universitetssjukehus og har over 12 års erfaring. Begge har egne hjemler og avtale med Helse Vest RHF. Henvisningene må derfor rettes spesifikt mot enten dr. Plaipetch eller dr.Ommundsen.

Kontakt

ØreNeseHals-Senteret
Luramyrveien 1,
4313 Sandnes

Vi gjør oppmerksom på at epost bare kan brukes til å endre eller å avlyse time. Dersom man har medisinske spørsmål må man ringe telefonnummer nedenfor.

Dr.Ommundsen har adm. tid mandager i partallsuker og fredager i oddetallsuker. Dr.Plaipetch i motsatte uker. Det vil da være stengt på telefonen i disse dagene hos den respektive lege.


Tlf: 51 93 95 60 ved dr. Plaipetch post@orenesehalssenteret.no
Tlf: 51 62 45 40 ved dr. Ommundsen Dr.K.Ommundsen@gmail.com