Velkommen til ØreNeseHals-senteret i Sandnes

ØreNeseHals-Senteret er en spesialistpraksis for utredning og behandling av lidelser i øre-nese-hals området.
Senteret er en avtalepraksis, dvs vi har driftsavtale med Helse Vest.
Vi tar i mot pasienter etter henvisning fra primærhelsetjeneste, sykehus og andre spesialister. Når vi har mottatt henvisningen vil våre leger vurdere hastegrad etter hva henvisende lege skriver i henvisningen. Du/dere vil få innkalling til time på SMS eller brev.
For deg som pasient medfører at du betaler vanlig egenandel og evt. forbruksmateriell.