Kontakt

NB: Vi har ikke lov til  å kommunisere pasientsensitive opplysninger via mail. Bruk gjerne meldingsboksene til å melde fra om bytte av time eller dersom du vil avlyse time. Dersom avbestilling kommer senere enn 48 timer før konsultasjon må du betale et gebyr + fakturagebyr. Dette gjelder selv om du har frikort eller fritatt for egenandel.

Her finner du oss
Luramyrveien 1,
4313 Sandnes

Åpningstider

Mandag - fredag: 08:30 - 15:00

Telefontid

Tirsdag - Torsdag: kl. 09:00 - 11:30 hos Dr. Plaipetch

Tirsdag - Torsdag: kl. 09:00 - 11:30 hos Dr. Ommundsen