Kontakt

ØreNeseHals-Senteret AS

    Luramyrveien 1,
      4313 Sandnes

NB: Vi har ikke lov til  å kommunisere pasientsensitive opplysninger via mail. Bruk gjerne meldingsboksene til å melde fra om bytte av time eller dersom du vil avlyse time. Dersom avbestilling kommer senere enn 24 timer før konsultasjon må man allikevel betale for konsultasjonen. 

   51 93 95 60 ved Dr. Plaipetch
  post@orenesehalssenteret.no


   51 62 45 40 ved Dr. Ommundsen
  dr.k.ommundsen@gmail.com

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Telefontid

mandag-torsdag   08:30-11:30

Send melding Dr. Plaiptech


Send melding Dr. Ommundsen