Kontakt

ØreNeseHals-Senteret AS

    Luramyrveien 1,
      4313 Sandnes

NB: Vi har ikke lov til  å kommunisere pasientsensitive opplysninger via mail. Bruk gjerne meldingsboksene til å melde fra om bytte av time eller dersom du vil avlyse time. Dersom avbestilling kommer senere enn 24 timer før konsultasjon må man allikevel betale for konsultasjonen. Det er for øyeblikket et gebyr på en egenandel + fakturagebyr på "ikke oppmøte til time", men denne vil som på sykehuset øke til 2 ganger egenandel + faktureagebyr i løpet av våren 2020. 

   51 93 95 60 ved Dr. Plaipetch
  post@orenesehalssenteret.no


   51 62 45 40 ved Dr. Ommundsen
  dr.k.ommundsen@gmail.com

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00

Telefontid

mandag-torsdag   08:30-11:30 hos Dr. Plaipetch

mandag-fredag     09:00-12:00 hos Dr. Ommundsen

Det er enkelte dager på mandager og fredager som er satt av til adm. tid, men dette vil bli opplyst på telefonsvarer når du ringer.

Send melding Dr. Plaiptech


Send melding Dr. Ommundsen