Velkommen

VIKTIG BESKJED!


Vi er bedt av helsemyndighetene om å redusere aktiviteten på klinikken.  Dette medfører at flere av våre pasienter får sin time utsatt på ubestemt tid. Dette er som følge av Korona-epidemien. 


Det er svært viktig at du ikke møter opp når du er syk, eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Ring oss gjerne hvis du er usikker.


Vi har store arealer tilgjengelig på utvidet venterom. Det er kun en pas. inne på venterom til enhver tid. Overflater blir desinfisert mellom hver pasient. Lege har alltid på munnbind og hansker.


Det blir økt åpningstid på telefon: 0900-1430


Situasjonen endrer seg på daglig basis, og vi følger til enhver tid helsemyndighetenes anbefalinger. Vi reduserer derfor inntaket av pasienter en uke av gangen.Vi håper å være tilbake til vanlig drift så fort som mulig, og vi i Øre Nese Hals Senteret ser i frem til å se dere alle igjen. 


Mvh


Dr. Kenneth Ommundsen og Dr. Thamprasert PlaipetchVelkommen til ØreNeseHals-Senteret i Sandnes, en spesialist-praksis for utredning og behandling av pasienter med lidelser i øre-nese-hals-området.

Senteret drives  av Dr. Thamprasert Falch Plaipetch og Dr. Kenneth Ommundsen. Begge har jobbet som overlege ved Stavanger Universitetssjukehus og har over 12 års erfaring. Begge har egne hjemler og avtale med Helse Vest RHF. Henvisningene må derfor rettes spesifikk mot enten dr. Plaipetch eller dr.Ommundsen.

Kontakt

ØreNeseHals-Senteret
Luramyrveien 1,
4313 Sandnes

Vi gjør oppmerksom på at epost bare kan brukes til å endre eller å avlyse time. Dersom man har medisinske spørsmål må man ringe telefonnummer nedenfor.

Dr.Ommundsen har adm. tid mandager i partallsuker og fredager i oddetallsuker. Dr.Plaipetch i motsatte uker. Det vil da være stengt på telefonen i disse dagene hos den respektive lege.


Tlf: 51 93 95 60 ved dr. Plaipetch post@orenesehalssenteret.no
Tlf: 51 62 45 40 ved dr. Ommundsen Dr.K.Ommundsen@gmail.com