Velkommen

Velkommen til ØreNeseHals-Senteret i Sandnes, en spesialist-praksis for utredning og behandling av pasienter med lidelser i øre-nese-hals-området.

Senteret drives  av Dr. Thamprasert Falch Plaipetch og Dr. Kenneth Ommundsen. Begge har jobbet som overlege ved Stavanger Universitetssjukehus og har over 12 års erfaring. Begge har egne hjemler og avtale med Helse Vest RHF. Henvisningene må derfor rettes spesifikk mot enten dr. Plaipetch eller dr.Ommundsen.

Kontakt

ØreNeseHals-Senteret
Luramyrveien 1,
4313 Sandnes

Vi gjør oppmerksom på at epost bare kan brukes til å endre eller å avlyse time. Dersom man har medisinske spørsmål må man ringe telefonnummer nedenfor.

Dr.Ommundsen har adm. tid mandager i partallsuker og fredager i oddetallsuker. Dr.Plaipetch i motsatte uker. Det vil da være stengt på telefonen i disse dagene hos den respektive lege.


Tlf: 51 93 95 60 ved dr. Plaipetch post@orenesehalssenteret.no
Tlf: 51 62 45 40 ved dr. Ommundsen Dr.K.Ommundsen@gmail.com